حسین مرادی مقدم

درباره من

دکتر حسین مرادی مقدم
image

استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان.دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد. پست الکترونیکی h-moradimoghadam@semnan.ac.ir         moradymoghadam@gmail.com زمینه های تحقیقاتی : علم سنجی- مدیریت دانش- شبکه های اجتماعی علمی شماره تماس02333624250 داخلی 145.  ...

محقق گوگل

(1400/7/19)

استنادات

26

h-index

2

i10-index

1

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1391

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

تجارب

1395-1397

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی

1396-1399

مشاور فرهنگی دانشکده

دانشکده روان شناسی دانشگاه سمنان

ادامه دارد

1395-1398

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

شبکه های اجتماعی علمی و افزایش رویت پذیری تولیدات علمی پژوهشگران

اولویت های پژوهشی

بررسی مسائل مجلات و شاخص های ارزیابی مجلات علمی

علم سنجی

مدیریت دانش سازمانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
کووید 19 و آسیب های روان شناختی : ترسیم نقشه علمی پژوهش های بین المللی در پایگاه استنادی وب آوساینس
روان شناسی بالینی(2021)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
ترسیم نقشه علمی حوزه پژوهشی طلاق با استفاده از تحلیل هم‌استنادی
مجله علم سنجی کاسپین(2020)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم
تحلیل نقشه موضوعی و هم نویسندگی مقالات مجله اعتیاد پژوهی: یک مطالعه علم سنجی
مجله علم سنجی کاسپین(2020)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی, 9511431020
بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی, حمید کشاورز
بررسی مقایسه ای مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان بر مبنای شاخص های علم سنجی طی سال های 1388 تا 1397
روان شناسی بالینی(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
رشد علم : مفاهیم، نظریه ها و الگوها
فصلنامه رهیافت (2018)
^حسین مرادی مقدم*
وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مجله خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی طی سال های 1384 تا 1395
مجله علم سنجی کاسپین(2018)
^حسین مرادی مقدم*, ^رحمان معرفت, عبدالعظیم عظیم نژاد
بررسی وضعیت تولید علم ایران در نمایه استنادی علوم پس از انقلاب اسلامی (1980-2016) و عملکرد آن در عرصه علم جهان
پژوهشنامه علم سنجی(2017)
^حسین مرادی مقدم*
امکان سنجی ارائه خدمات مشاوره اطلاعاتی در کتابخانه های عمومی سمنان
اولین همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی(2020-12-15)
^حسین مرادی مقدم*, 9511431020
تحلیل نقش رسانه های گروهی در بستر جغرافیای سیاسی اطلاعات
نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه(2020-02-20)
^حسین مرادی مقدم
تحلیل روش شناختی مقالات علم سنجی در مجلات علم اطلاعات و دانش شناسی طی سال های 1386 تا 1396
اولین کنفرانس ارزیابی علم(2019-04-24)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
بررسی و ترسیم نقشه الگوی همکاری علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران در سال 2016
دومین همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی(2018-05-09)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم
نقدی بر وضعیت کتابخانه های تخصصی ایران از نظر منابع اطلاعاتی و خدمات بر اساس مقایسه با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
همایش ملی کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت ها و رویکردها(2018-03-06)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی
بررسی وضعیت ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی کشور در حوزه های موضوعی مختلف علمی بر اساس گزارش های منتشر شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
همایش ملی نشریات علمی کشور(2016-10-19)
^حسین مرادی مقدم
بررسی بروندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان از نظر شاخص‌های کمی و کیفی و ترسیم نقشه هم‌نویسندگی آنان در پایگاه وب آو ساینس طی سال‌های 1990 تا 2015
(2017-01-01)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آشنایی با علم سنجی   (139 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
صنعت چاپ و نشر   (195 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت نشریات ادواری   (212 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
خدمات فرانهادی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (257 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی   (211 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (215 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مرجع شناسی عمومی   (276 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
اصول خدمات مرجع   (278 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
نمایه های تخصصی الکترونیکی   (329 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
آشنایی با مدیریت دانش   (277 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مرجع شناسی تخصصی   (286 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مرجع شناسی اسلامی   (256 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (276 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- مهدیشهر- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
h-moradimoghadam@semnan.ac.ir
(+98)2333624250

فرم تماس