حسین مرادی مقدم

درباره من

دکتر حسین مرادی مقدم
image

استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد(1391). رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز(1382) رتبه سوم دوره کارشناسی دانشگاه تبریز(1380) عضو هیات علمی و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان. پست الکترونیکی: h-moradimoghadam@semnan.ac.ir             شماره تماس02333624250 داخلی 145.زمینه های تحقیقاتی : علم سنجی- مدیریت دانش- تحلیل شبکه های اجتماعی- نمایه سازی  ...

محقق گوگل

Citation

12

h-index

1

i10-index

1

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1391

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

تجارب

1396-1398

مشاور فرهنگی دانشکده

دانشکده روان شناسی دانشگاه سمنان

1395-1398

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

پایگاه های استنادی ملی و بین المللی

علم سنجی و شاخص های علم سنجی

اولویت های پژوهشی

علم سنجی

مدیریت دانش سازمانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسی مقایسه ای مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان بر مبنای شاخص های علم سنجی طی سال های 1388 تا 1397
روان شناسی بالینی(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
رشد علم : مفاهیم، نظریه ها و الگوها
فصلنامه رهیافت (2018)
^حسین مرادی مقدم*
وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مجله خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی طی سال های 1384 تا 1395
مجله علم سنجی کاسپین(2018)
^حسین مرادی مقدم*, ^رحمان معرفت, عبدالعظیم عظیم نژاد
بررسی وضعیت تولید علم ایران در نمایه استنادی علوم پس از انقلاب اسلامی (1980-2016) و عملکرد آن در عرصه علم جهان
پژوهشنامه علم سنجی(2017)
^حسین مرادی مقدم*
تحلیل روش شناختی مقالات علم سنجی در مجلات علم اطلاعات و دانش شناسی طی سال های 1386 تا 1396
اولین کنفرانس ارزیابی علم(2019-04-24)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی
بررسی و ترسیم نقشه الگوی همکاری علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران در سال 2016
دومین همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی(2018-05-09)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم
نقدی بر وضعیت کتابخانه های تخصصی ایران از نظر منابع اطلاعاتی و خدمات بر اساس مقایسه با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
همایش ملی کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت ها و رویکردها(2018-03-06)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی
بررسی وضعیت ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی کشور در حوزه های موضوعی مختلف علمی بر اساس گزارش های منتشر شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
همایش ملی نشریات علمی کشور(2016-10-19)
^حسین مرادی مقدم
بررسی بروندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان از نظر شاخص‌های کمی و کیفی و ترسیم نقشه هم‌نویسندگی آنان در پایگاه وب آو ساینس طی سال‌های 1990 تا 2015
(2017-01-01)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مرجع شناسی عمومی   (54 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
اصول خدمات مرجع   (48 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
نمایه های تخصصی الکترونیکی   (58 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
آشنایی با مدیریت دانش   (46 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مرجع شناسی تخصصی   (40 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مرجع شناسی اسلامی   (32 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (41 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- مهدیشهر- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
h-moradimoghadam@semnan.ac.ir
(+98)2333624250

فرم تماس