حسین مرادی مقدم

درباره من

دکتر حسین مرادی مقدم
image

استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان.دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد. پست الکترونیکی h-moradimoghadam@semnan.ac.ir         moradymoghadam@gmail.com زمینه های تحقیقاتی : علم سنجی- مدیریت دانش-مشاوره اطلاعات، نمایه سازی مجلات شماره تماس02331533069  ...

محقق گوگل

(1403/2/1)

استنادات

74

h-index

5

i10-index

1

مؤلفین همکار

11

اسکوپوس

(1403/1/28)

استنادات

10

مقالات

2

h-index

1

مؤلفین همکار

2

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1380

کارشناسی

دانشگاه تبریز

1382

کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید جمران اهواز

عنوان پایان نامه: بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (1382-1381) و تعیین اولویت های خدماتی کتابخانه های دانشگاهی.

1385-1391

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان رساله: بررسی الگوی رشد علم ایران در حوزه علوم و مقایسه با الگوی جهانی رشد علم

تجارب

1395-1397

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی

1396-1402

مشاور فرهنگی دانشکده

دانشکده روان شناسی دانشگاه سمنان

ادامه دارد

1395-1398

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

نمایه سازی نشریات علمی در نمایه نامه های بین المللی

شبکه های اجتماعی علمی

پایگاه های استنادی ملی و بین المللی

اولویت های پژوهشی

نمایه سازی مجلات علمی

علم سنجی

مدیریت دانش

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
فناوری اطلاعات و سلامت اجتماعی: مروری نظری و پژوهشی
دیدگاه کتابداران درباره کارآفرینی در کتابخانه‌های عمومی با راه‌اندازی خدمات مشاوره اطلاعاتی و مشاوره خوانندگان
بررسی وضعیت تولید علم ایران در نمایه استنادی علوم پس از انقلاب اسلامی (1980-2016) و عملکرد آن در عرصه علم جهان
پژوهشنامه علم سنجی(2017)
^حسین مرادی مقدم*
رشد علم : مفاهیم، نظریه ها و الگوها
فصلنامه رهیافت (2018)
^حسین مرادی مقدم*
وضعیت همکاری گروهی نویسندگان مجله خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی طی سال های 1384 تا 1395
مجله علم سنجی کاسپین(2018)
^حسین مرادی مقدم*, ^رحمان معرفت, عبدالعظیم عظیم نژاد
بررسی مقایسه ای مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان بر مبنای شاخص های علم سنجی طی سال های 1388 تا 1397
روان شناسی بالینی(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
تحلیل نقشه موضوعی و هم نویسندگی مقالات مجله اعتیاد پژوهی: یک مطالعه علم سنجی
مجله علم سنجی کاسپین(2020)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی, 9511431020
بررسی برون دادها و ترسیم شبکه هم نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در نمایه های استنادی وب آوساینس
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات(2019)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی, حمید کشاورز
ترسیم نقشه علمی حوزه پژوهشی طلاق با استفاده از تحلیل هم‌استنادی
مجله علم سنجی کاسپین(2020)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم
کووید 19 و آسیب های روان شناختی : ترسیم نقشه علمی پژوهش های بین المللی در پایگاه استنادی وب آوساینس
روان شناسی بالینی(2021)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
Establishing Information Consulting Services in Public Libraries
International Journal of Information Science and Management(2023)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی*
بررسی وضعیت سرمایه روان‌شناختی کتابداران و رابطه آن با راهبردهای مدیریت تعارض
پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني(2023)
^حسین مرادی مقدم*, ^محمدآقا دلاورپور
دیدگاه کتابداران درباره کارآفرینی در کتابخانه‌های عمومی با راه‌اندازی خدمات مشاوره اطلاعاتی و مشاوره خوانندگان
نشریه دانش پژوهی دانشگاه تبریز(2023)
^حسین مرادی مقدم
بررسی روند همکاری علمی بین المللی ایران در 50 سال اخیر
رهيافت(2022)
^حسین مرادی مقدم*
بررسی نظرات معتادان کمپ های ترک اعتیاد شهرستان بجنورد درباره کتابخوانی و مطالعه
بررسی وضعیت ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی کشور در حوزه های موضوعی مختلف علمی بر اساس گزارش های منتشر شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
همایش ملی نشریات علمی کشور(2016-10-19)
^حسین مرادی مقدم
نقدی بر وضعیت کتابخانه های تخصصی ایران از نظر منابع اطلاعاتی و خدمات بر اساس مقایسه با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران
همایش ملی کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت ها و رویکردها(2018-03-06)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی
بررسی و ترسیم نقشه الگوی همکاری علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران در سال 2016
دومین همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی(2018-05-09)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم
تحلیل روش شناختی مقالات علم سنجی در مجلات علم اطلاعات و دانش شناسی طی سال های 1386 تا 1396
اولین کنفرانس ارزیابی علم(2019-04-24)
^حسین مرادی مقدم*, ^روح اله خادمی
تحلیل نقش رسانه های گروهی در بستر جغرافیای سیاسی اطلاعات
نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه(2020-02-20)
^حسین مرادی مقدم
امکان سنجی ارائه خدمات مشاوره اطلاعاتی در کتابخانه های عمومی سمنان
اولین همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی(2020-12-15)
^حسین مرادی مقدم*, 9511431020
کاهش آسیب اجتماعی طلاق در خانواده های ایرانی با نهادینه کردن مهارت سواد خانواده
سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی(2021-02-18)
^حسین مرادی مقدم
مروری بر تجهیزات نوین در کتابخانه ها
اولین همایش ملی همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور: ویژه مدیران و معاونان کتابخانه های دانشگاهی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاولین همایش ملی همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های(2021-11-16)
^روح اله خادمی*, 9711431003, ^حسین مرادی مقدم
تحلیل وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وزارت عتف در مقایسه با استاندارد کتابخانه های دانشگاهی
اولین همایش ملی همایش کتابخانه های مرکزی دانشگاه های سراسر کشور: ویژه مدیران و معاونان کتابخانه های دانشگاهی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه های سراسر کشور(2021-11-15)
^روح اله خادمی*, ^حسین مرادی مقدم, 9711431016, 9711431043
حکمرانی داده و نقش آن در توسعه برنامه ریزی شهری
چهارمین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی(2022-05-19)
^حسین مرادی مقدم*
استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در طراحی خدمات فرانهادی کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی نابینایان، کم‌بینایان و معلولین حسی حرکتی
اولین همایش بین‌المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ الگوها، تجربه‌ها و ایده‌ها(2022-05-17)
^حسین مرادی مقدم, ^روح اله خادمی, محمد جلیلوند, زهره ملک محمودی
ضرورت راه‌اندازی خدمات مشاوره اطلاعاتی و مشاوره خوانندگان در کتابخانه‌های عمومی کشور
اولین همایش بین‌المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ الگوها، تجربه‌ها و ایده‌ها(2022-05-17)
^حسین مرادی مقدم*
«مستندسازی دانش بومی مشاغل سنتی: بررسی مشکلات، موانع و راهکارهایی برای نوآوری در تولید»
دومین کنفرانس ملی خط مشی علم، فناوری و نوآوری اثربخش(2023-05-03)
^حسین مرادی مقدم
بررسی رفتار اطلاع¬یابی دانشجویان کارشناسی رشته مکانیک دانشگاه سمنان در استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی
ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2023-02-28)
^حسین مرادی مقدم
واژه نامه های پزشکی عربی –عربی و نقش و اهمیت آن در گردشگری سلامت
دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عرب(2023-05-10)
^حسین مرادی مقدم
بررسی الگوی رشد علم ایران بعد از انقلاب اسلامی: حوزه علوم
رفتار اطلاعاتی انسان: ویرایش دوم
رفتار اطلاعاتی انسان: ویرایش دوم
بررسی بروندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان از نظر شاخص‌های کمی و کیفی و ترسیم نقشه هم‌نویسندگی آنان در پایگاه وب آو ساینس طی سال‌های 1990 تا 2015(همکار اول)
(2017-01-01)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
برنامه هفتگی حضور در دانشکده   (10 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
روش ها و فنون نمايه سازي و چكيده نويسي   (57 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
درس مهارتي تايپ ده انگشتي   (51 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
واژه پردازی   (127 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
آشنایی با علم سنجی   (425 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
صنعت چاپ و نشر   (493 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت نشریات ادواری   (489 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی   (557 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (472 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مرجع شناسی تخصصی   (546 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مرجع شناسی علوم اسلامی   (584 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
نمایه های تخصصی الکترونیکی   (645 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
آشنایی با مدیریت دانش   (543 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی   (601 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
مرجع شناسی عمومی   (547 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
اصول خدمات مرجع   (569 بار دانلود)
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- مهدیشهر- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
h-moradimoghadam@semnan.ac.ir
023-31533069

فرم تماس